top of page

Praktische info

Hoe gaat het er hier aan toe in de opvang?

Door de kleinschalige opvang kan ik makkelijk rekening houden met de persoonlijke behoeften van ieder kind. Slaaptijden en slaaprituelen bijvoorbeeld zijn individueel en meestal niet te sturen. Samen bespreken we waar uw kindje behoefte aan heeft, en wat u fijn vindt. Ieder kind krijgt een eigen overdrachts-schriftje waarin ik het verloop van de dag schrijf en waarin u als ouder ook zaken kunt noteren die voor mij van belang zijn, of waar u gewoon leuke verhaaltjes van uw kind kunt noteren.

 

Wilt u voor uw kind een tas meegeven met:
* luiers
* luierdoekjes
* reservekleding in juiste, goed passende maat
* evt. moeder- of poedermelk
* favoriete knuffel en speen als uw kind hieraan gehecht is.

 

Hoe gaat dat bij ziekte?
In geval van heftige ziekte van de gastouder waardoor er geen opvang plaats kan vinden, dient u zelf een back-up oplossing te regelen. U kunt ook het gastouderbureau bellen en vragen naar noodopvang, zij denken graag mee. Deze opvangdag hoeft dan uiteraard niet betaald te worden aan mij. De uren worden die maand in mindering gebracht op uw factuur. (in mijn loopbaan als gastouder heb ik mij slechts 2x kort ziek gemeld overigens, dus heel vaak zal dit niet voorkomen.)

In geval van ziekte van uw eigen kind gelden dezelfde regels als op ieder regulier kinderdagverblijf. Ik hanteer in principe de GGD Gezondheidsrisico’s Kindercentra als richtlijn, maar daar kan van afgeweken worden indien ik dit nodig acht.

Bij koorts hoger dan 38,5 graden kunt u uw kindje niet brengen. Ook als het hoge koorts krijgt tijdens de opvang zal ik u bellen met het verzoek uw kind te komen ophalen.

Ziektedagen van uw kind betaalt u gewoon door.

Overigens geldt dat er bij symptomen als braken, diarree, koorts / verhoging (boven de 38 graden), vermoeden van ziek kind, sowieso altijd even gebeld en overlegd moet worden met de gastouder voordat het kind gebracht wordt voor opvang.
 

Ik werk met een vast aantal uren per maand, welke berekend worden als volgt:
aantal af te nemen uren per week x 52 weken per jaar = ….. : 12 maanden
(dus 8,5 uur per week wordt: 8,5 x 52 = 442 : 12 = 36,8 uur per maand)

Minimum aantal af te nemen uren per dag is 8,5 uur. (zie ook de info onder "Tarieven")

 

Voor precieze urenberekening voor 1, 2, of 3 dagen opvang zie ook dit kopje Tarieven.
 

Vakanties
De opvang loopt in principe in de schoolvakanties door. Mijn eigen vakantie(s) / vrije dagen tussendoor geef ik minimaal 1 maand van tevoren per mail aan u door, zodat u voldoende tijd heeft om voor deze periode zelf vervanging te zoeken. (mocht dit problemen opleveren, geef dit tijdig aan zodat het gastouderbureau en ik mee kunnen denken en tijdelijke vervanging kunnen zoeken.)

Mijn vakantiedagen betaalt u niet door en deze uren worden in mindering gebracht die maand.
Uw eigen vakantiedagen betaalt u, net als ziektedagen van uw kind, wél gewoon door. (Valt mijn vakantie in de uwe, dan betaalt u deze dagen door.)

Let op met halen en brengen als u met de auto komt - er geldt betaald parkeren en ze rijden met een scan-auto dus je bent al gauw de pineut hier. Betaal dus als u wat langer blijft voor overdracht, of dichtbij in het zicht parkeren en even uw gevarenlichten aanzetten, ten teken dat u aan het "laden en lossen" bent / uw kind snel ophaalt of wegbrengt.

bottom of page